Motorový olej 15w40 SUPER GX diesel, M7ADSIII+ turbo

Motorový olej 15w40 SUPER GX diesel, M7ADSIII+ turbo

M 7 ADS III 15W-40 je celoroční motorový olej vysoké výkonnosti. Je vyroben z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujících přísad vysoké kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).
Je určen zejména k celoročnímu mazání namáhaných nepřeplňovaných i přeplňovaných naftových motorů nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství, lehkých užitkových vozidel aj. Umožňuje splnění přísných emisních limitů. Je vhodný i pro některé stacionární motory.

Charakteristické vlastnosti:

• zajišťuje dokonalé mazání moderních, vysoce zatížených motorů
• je zárukou celoročního bezproblémového provozu, zabezpečuje dobrou startovatelnost za nízkých teplot
• zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
• má výborné antioxidační vlastnosti zaručujícího dlouhodobou životnost oleje
• výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi
• umožňuje prodloužit lhůty výměn
• je zárukou splnění přísných emisních limitů